Terms of participation in the contest – Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

 


Λίμνη-Μικρή-Πρέσπα-2

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)

Όροι συμμετοχής

Οργάνωση. Δεν απαιτείται καμία χρηματική καταβολή για τη συμμετοχή. Οι διοργανωτές, που είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ και EuroNatur (Γερμανία), θα καλύψουν εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους όσους έχουν ταξιδέψει ή ζουν στα σημεία της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης που βρίσκονται στην Ελλάδα, δηλαδή τα βουνά, τις λίμνες και τα ποτάμια που βρίσκονται κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η 15η Ιουλίου 2017.

Θέμα και κριτήρια. Το θέμα είναι η Βαλκανική Πράσινη Ζώνη της Ελλάδας.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους:

-Έλενα Εφέογλου – Φωτογράφος/Εικαστικός, Διδάσκουσα Εργαστηρίου Φωτογραφίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

-Θάνος Καστρίτης – Διευθυντής Προγραμμάτων, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

-Ελισάβετ Κωνσταντινίδου – Προϊσταμένη Δασαρχείου Δράμας

-Θεόδωρος Ναζιρίδης – Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης

-Νίκος Πέτρου – Φωτογράφος Φύσης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

 

 

Οι φωτογραφίες που θα βραβευτούν θα παρουσιαστούν στα site των διοργανωτών και στο http://www.europeangreenbelt.org . Οι αποφάσεις των κριτών είναι τελικές. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν φωτογραφίες που είχαν προφανώς ληφθεί κατά παράβαση του κώδικα συμπεριφοράς για τους φωτογράφους φύσης, τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.euronatur.org/Code-of-conduct.736.0.html. Οι φωτογραφίες που έχουν δεχτεί μεταγενέστερη τροποποίηση και οι οποίες δεν έχουν τραβηχτεί εντός της Βαλκανικής Πράσινης Ζώνης της Ελλάδας δεν θα γίνονται δεκτές.

Φωτογραφίες. Ο κάθε διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερες από 5 φωτογραφίες. Οι συμμετοχές πρέπει να είναι στη μορφή ψηφιακής έγχρωμης φωτογραφίας και να κατατίθενται μέσω email (europeangreenbeltgreece@gmail.com ) ή να ανεβαίνουν στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/europeangreenbeltgreece/) των διοργανωτών (δεν γίνονται δεκτές έντυπες φωτογραφίες, ασπρόμαυρες και σε μορφή πανοράματος). Όλες οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου jpg και ιδανικά 300 dpi.

Ο τίτλος της κάθε ψηφιακής φωτογραφίας θα πρέπει να περιέχει το όνομα του φωτογράφου και το όνομα και τον αριθμό (1-5) της φωτογραφίας (π.χ. GiannisPappas_Brownbear_Rodopi_1.jpg). Φωτογραφίες ζώων και φυτών που έχουν τραβηχτεί σε ελεγχόμενες συνθήκες (καταφύγια, βοτανικούς κήπους ή κάτι παρόμοιο) θα πρέπει να χαρακτηρίζονται με το γράμμα “C” στο όνομα του φακέλου και να περιέχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στον κατάλογο των φωτογραφιών.

Ψηφιακή επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη τροποποίηση μιας φωτογραφίας ή του περιεχομένου της. Η προσθήκη ή αφαίρεση ζώων, μελών των ζώων, φυτών, ανεπιθύμητων στοιχείων, ανθρώπων κτλ. σε/από τις φωτογραφίες δεν είναι επιτρεπτή. Τεχνικές επεξεργασίας που δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο της φωτογραφίας, όπως η αύξηση της αντίθεσης ή του κορεσμού είναι αποδεκτές.

Κατάλογος των φωτογραφιών. Η συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των φωτογραφιών στα ελληνικά ή τα αγγλικά, σε μορφή αρχείου PDF ή Excel. Εκτός από το όνομα, το email και την ταχυδρομική διεύθυνση του φωτογράφου, τον τίτλο και τον αριθμό (1-5) της κάθε φωτογραφίας, ο κατάλογος πρέπει να παρέχει λεπτομερή περιγραφή του θέματος, περιλαμβάνοντας τις παρακάτω πληροφορίες: την ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία, το είδος που απεικονίζεται (αν είναι δυνατόν), την τοποθεσία (χώρα, περιοχή, οικότοπος, προστατευόμενη περιοχή κτλ.), όπως και μια μικρή περιγραφή για το πώς δημιουργήθηκε η φωτογραφία.

Οι συμμετοχές κατατίθενται στο europeangreenbeltgreece@gmail.com ή στη σελίδα Facebook της διοργάνωσης (https://www.facebook.com/europeangreenbeltgreece/) . Δεν θα γίνονται δεκτές περισσότερες από 5 φωτογραφίες για κάθε συμμετέχοντα μαζί με τον συνοδευτικό κατάλογο. Οι συμμετοχές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εάν τηρούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Πνευματικά δικαιώματα, αξιοπιστία και χρήση. Τα πνευματικά δικαιώματα για όλες τις φωτογραφίες που συμμετέχουν τα διατηρεί ο φωτογράφος. Ο φωτογράφος διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και το όνομά του θα εμφανίζεται μαζί με τη φωτογραφία κάθε φορά που εκείνη δημοσιεύεται. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες τους δωρεάν για τους παρακάτω σκοπούς:

·   Τη χρήση των φωτογραφιών για την προώθηση του διαγωνισμού σε αντίστοιχες δημοσιεύσεις των διοργανωτών, τις ιστοσελίδες τους και την κάλυψη του διαγωνισμού από τα ΜΜΕ.

·   Όλες οι βραβευμένες φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Καλλιστώ και τη EuroNatur σε υλικά επικοινωνίας προς πώληση και προώθηση της δράσης τους, όπως για παράδειγμα ημερολόγια.

·   Όλες οι βραβευμένες φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές, Καλλιστώ και EuroNatur, για τη διοργάνωση εκθέσεων και την προώθηση των δράσεών τους.

Οι Οργανώσεις EuroNatur και Καλλιστώ έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες που κέρδισαν βραβεία στις δικές τους δημοσιεύσεις, ώστε να κάνουν γνωστές τις δράσεις προστασίας στη Βαλκανική Πράσινη Ζώνη. Οι φωτογραφίες που έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό, αλλά δεν έχουν κερδίσει βραβεία θα χρησιμοποιούνται για τους παραπάνω σκοπούς μόνο με την άδεια και κατόπιν σύναψης συμφωνίας με τον φωτογράφο.

Η χρήση των φωτογραφιών πέρα των προαναφερθέντων σκοπών μπορεί να προχωρήσει μόνο μετά από συνεννόηση με τον φωτογράφο. Δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών δεν μπορούν να δίνονται σε άλλους οργανισμούς ή εκδότες. Οι διοργανωτές δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για αξιώσεις τρίτων.

Περισσότερες πληροφορίες  :

Γιώργος Θεοδωρίδης: Υπεύθυνος Επικοινωνίας Καλλιστώ

-τηλ:2310-252530 (εσωτ-2) ,  -email: communication@callisto.gr

Condition of entry

Organisation. No payment is required for participating in the contest. The organisers, the two environmental NGOs, Callisto and EuroNatur, will cover the entire cost of the competition. The competition is open to everyone who has visited or lives in the Greek part of the Balkan Green Belt, the mountains, lakes and rivers that are near the northern border of the country. The deadline for entries in the contest must is the 15th of July 2017.

Subject and criteria. The subject of the contest is the Balkan Green Belt of Greece.

The jury consists of:

-Elena Efeoglou – Photographer / Visual artist, Photography Lecturer at the University of Western Macedonia, School of Fine Arts, Department of Visual Arts and Applied Arts

-Thanos Kastritis – Program Director of the Society for the Protection of Prespa

-Elisavet Konstantinidou – Head of the Forestry of Drama

-Theodoros Naziridis – Director of the Lake Kerkini Management Authority

-Nikos Petrou – Nature Photographer, President of the Hellenic Society for the Protection of Nature

The wining photos will be presented through the websites of the organisers and at www.europeangreenbelt.org

The jury’s decisions are final! The organisers reserve the right to exclude photos that were obviously taken by infringing the Code of Conduct for Nature Photographers, which can be found at http://www.euronatur.org/Code-of-conduct.736.0.html.

Photos that have been subsequently modified or that have not been taken within the Balkan Green Zone of Greece will not be accepted.

Photos. No more than 5 photos per person can be entered.

Entries must have the format of a digital coloured  photography and must be submitted via email (europeangreenbeltgreece@gmail.com  or uploaded to the contest Facebook page (https://www.facebook.com/europeangreenbeltgreece/).Hard copies of printed photos, black and white photos, and panoramic photos will not be accepted). All photos must be in jpg file format and ideally 300 dpi. The title of each digital photo should contain the name of the photographer and the name and number (1-5) of the photograph (e.g. GiannisPappas_Brownbear_Rodopi_1.jpg).

 Photos of animals or plants taken under controlled conditions (shelters, botanical gardens, etc) must be marked with the letter “C” in the file name, and must also contain the respective information in the photographers’ list.

Digital processing. Contestants are not allowed to make any modifications on the photos after taking the shot. Adding or removing animals, parts of animals, plants, unwanted elements, people, etc. into/from the image is not allowed. Processing techniques that do not alter the content of the photo, such as increasing contrast, are acceptable.

List of photos. Each entry must include a list of photos in Greek or English, in PDF or Excel format. In addition to the photographer’s name, e-mail address, postal address, title and number (1-5) of each photo, the list must also provide a detailed description of the subject including the following information: the date that the photo was taken on (if possible), location (country, region, habitat, protected area, etc.), as well as a brief description about how the photo was taken.

Entries are submitted to europeangreenbeltgreece@gmail.com or to the contest Facebook page (https://www.facebook.com/europeangreenbeltgreece/ ). No more than 5 photos will be accepted for each participant along with the accompanying list. Entries will be accepted only if they comply with the instructions given.

Copyright, reliability and use. The copyright for all the photos that participate is kept by the photographer. The photographer retains the copyrights of his/her photos throughout the process of the contest and his/her name will be displayed along with the photo whenever it is published. By entering the competition, participants provide the organisers with the right to use their photos for the following purposes free of charge:

  • Using the photos to promote the competition through publications of the organisers, their websites and media coverage of the competition.
  • All prize-winning photos can be used by Callisto and EuroNatur on communication material for sales or for promoting their action, for example diaries etc.
  • All prize-winning photos can be used by the organisers, in exhibitions and other promotion activities.
  • The NGOs EuroNatur and Callisto have the right to use the prize-winning photos in their own publications to advertise their conservation projects at the Balkan Green Zone. The photos that have participated in the contest but have not won any prizes will be used for the above purposes only with the permission and upon agreement with the photographer.

The use of the photos beyond the aforementioned purposes may proceed only after consultation with the photographer. Photo usage rights cannot be given to other organisations or publishers. The organisers do not accept any responsibility for third party claims.

For more information :

Georgios Theodoridis: Communication Officer of Callisto

– tel: 2310-252530 (ext-2),  – email: communication@callisto.gr

Advertisements

3 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s